Convocatòries d'ajuts

Convocatòria d'atribucions dineràries sense contraprestació directa: promoció de festivals de música i cultura contemporània per totes les edats.
08/06/2017 09:24 - Registre de publicació

Informació general

Bases reguladores i convocatòria per a l’atorgament d’atribucions dineràries sense contraprestació directa, en règim de concurrència competitiva, per col•laborar en el desenvolupament d’activitats i esdeveniments de naturalesa cultural, concretament en festivals de musica i cultura contemporània, al municipi de Tarragona per a l’any 2017.

Sol·licituds

Termini de presentació de sol·licituds del 08/06/2017 al 28/06/2017

Lloc de presentació

Les sol·licituds, conjuntament amb la documentació exigida a la base 6, s'hauran de presentar al registre d’entrada de documents de la seu d’EMATSA (Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau, s/n de Tarragona).

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica