Convocatorias de ayudas

Convocatòria per a l’atorgament d’atribucions dineràries sense contraprestació directa: Activitats i esdeveniments de naturalesa social, concretament amb activitats d’atenció social i acompanyament tutelat a persones desvalgudes, malaltes o en risc d’exclusió 2018.
26/11/2018 14:17 - Registro de publicación

Información general

Bases reguladores i convocatòria per a l’atorgament d’atribucions dineràries sense contraprestació directa, en règim de concurrència competitiva, per col•laborar en el desenvolupament d’activitats, concretament amb activitats que tinguin com a objectiu l’atenció i l’acompanyament tutelat a persones desvalgudes, malaltes o en risc d’exclusió dins l’àmbit territorial del municipis que formen part de la Comunitat de Serveis d’Aigua del Tarragonès (Tarragona, La Canonja, Els Pallaresos i El Catllar), per a l’any 2018.

Desarrollado por Semic e-Government
Sede Electrónica