Convocatorias de ayudas

Convocatòria d’atribució dinerària sense contraprestació directa: Àpats per a persones en situació de precarietat econòmica o en risc d’exclusió 2018.
26/11/2018 14:15 - Registro de publicación

Información general

Bases reguladores i convocatòria per a l’atorgament d’atribucions dineràries sense contraprestació directa, en règim de concurrència competitiva, per col•laborar en el desenvolupament d’activitats i esdeveniments de naturalesa social, concretament amb activitats que garanteixin àpats adients per persones en situació de precarietat econòmica o en risc d’exclusió.

Desarrollado por Semic e-Government
Sede Electrónica